Projekt Stop pirátství se zaměřuje na děti a mládež s cílem seznámit je s počítačovým pirátstvím.

Cílem je šířit a zvyšovat právní povědomí o problematice ochrany autorských práv filmových a hudebních děl a softwaru.

Dalším úkolem je posílení respektu k autorskému právu a snížení míry celospolečenské tolerance k porušování autorských práv.

Průběžné statistiky odpovědí

K dnešnímu dni se výzkumu zúčastnilo 3140 respondentů z 31 škol.

předchozí další

Tvrzení č. 4

Používání nelegálně získaného softwaru je dnes zcela normální.Rychlé tipy

 • Natáčení filmu při promítání v kině na kameru, fotoaparát, mobil nebo jiná obdobná zařízení je protiprávní.

 • Umísťování filmů, hudby a softwaru chráněných autorskými právy na Internet je protiprávní.

 • Protiprávní je i zveřejňování aktivních odkazů na filmy, hudbu a software chráněných autorskými právy, které na Internet nelegálně umístila jiná osoba.

 • Sdílením filmů, hudby a softwaru chráněných autorskými právy na Internetu, např. prostřednictvím P2P sítí, porušuješ zákon.

 • Stahování filmů a hudby z Internetu, tedy zhotovení kopie pro osobní potřebu, je za určitých podmínek legální.

  Více » Volné užití

 • Není legální kopírovat pro osobní potřebu software, počítačovou hru a databázi, které jsou chráněny autorskými právy.

 • Pokud užíváš kopie CD a DVD pro osobní potřebu, nejedná se o protiprávní jednání.

  To se však netýká zhotovení a používání kopií počítačových programů, her a databází, které jsou chráněny autorskými právy.

 • Užíváš-li pirátské rozmnoženiny, ač sám nejednáš protiprávně, uvědom si, že přímo podporuješ protiprávní jednání jiných osob.

 • Pokud je filmové DVD, nebo hudební CD chráněno ochranou proti kopírování je zakázáno zhotovit si jeho kopii.

Anketa